Anton - úvod

V segmente dentálnych zobrazovacích systémov sa portfólio našej spoločnosti dlhodobo orientuje na pokrytie požiadaviek najväčších nárokov našich klientov, ktoré predstavujú produkty tradičnej etablovanej značky Kodak Dental Systems spoločnosti Carestream dental - garantujú špičkovú kvalitu, najmodernejšie technológie, širokú ponuku produktov, príslušenstva a odbornú technickú podporu.

Tu musíme podotknúť, že výhodou pre našich zákazníkov je schopnosť našej spoločnosti poskytnúť okrem dodania techniky aj komplexnú ponuku súvisiacich služieb, zahŕňajúcich odbornú podporu a autorizovaný servis na základe príslušných povolení, v úzkej kooperácii  so zástupcom výrobcu. Takže na rozdiel od štandardných dodávateľských spoločností u nás sa starostlivosť o techniku nekončí predajom!

Vzhľadom na špecifické podmienky domáceho trhu nezabúdame ani na alternatívne riešenia, preto stále vyhľadávame na svetových či domácich výstavách nové produkty, ktoré by uspokojili požiadavky našich nových zákazníkov, požadujúcich modernú, kvalitnú, spoľahlivú techniku za dostupnú cenu. 

Z toho dôvodu sme nedávno zaradili do našej ponuky produkty novej značky  FONA. Ide o dcérsku značku spoločnosti SIRONA, stavajúc tak na 130 ročnej tradícii garanta nemeckej kvality a spoľahlivosti, ktorá má ambície preraziť na trhy strednej Európy predovšetkým zaujímavou cenou – možno práve teraz nastal čas, aby ste aj Vy, prostredníctvom produktov tejto značky, mohli integrovať pokrok digitálnych technológií do Vašej praxe...

Pozrite si našu ponuku a nechajte sa inšpirovať: