Anton - Dorozumievacie zariadenie

Prepážkový komunikačný systém, určený na dorozmievanie sa obsluhy s pacientom - rôzne prevedenia.

Na stiahnutie