DAP metre

VacuDAPCompact - Merač Dávok

Merač dávok VacuDAPcompact je kompaktné, univerzálne zariadenie na meranie dávky pri RTG vyšetreniach. Zariadenie je funkčne a prakticky dizajnované. Ovládanie je veľmi jednoduché ( čo urýchľuje prácu RTG  laboranta ), ako ovládanie kontrolných tlačidiel a integrovaný displej priamo do merača dávky.

Typ VacuDAP je možné nainštalovať na akýkoľvek typ RTG zariadenia, či stacionárneho, pojazdného  RTG prístroja, ako aj na staršie typy RTG prístrojov Chirana napr. CLO 15.

Na všetky merače dávok je možné pripojiť rôzne druhy príslušenstva napr.: tlačiareň

Špecifikácie podľa IEC 60 580

Rozsah merania

(10 ... 109) µGycm2 /  (10 ... 107 µGycm2)  *

Digitálne rozlíšenie

0,1 µGym2 = 1 mGycm2

0,01 µGym2 = 0,1 mGycm*

Presnosť (podľa IEC 60731)

25 %

Rozsah merania

40 ... 150  kV

Filtr. ekvivalent

0,2 mm Al

Transparentnosť svetla

> 75 %

Napájacie napätie

10 ...30 V DC

Rozhranie meracej komôrky

RS 485

Displej

LED, 8 číslic

* možnosť nastavenia

VacuDAP compact s batériou

VacuDAP compact merač dávky môže byť ovládaný aj špeciálnym napájačom. VacuDAP compact s batériou bol vyvinutý pre potreby využitia merania dávky pri RTG vyšetreniach na pojazdných RTG systémoch .

VacuDAP - C

Typ VacuDAP – C, bol vyvinutý pre potreby využitia merania dávky pri RTG vyšetreniach na pojazdných RTG systémoch s C - ramenom . Zostava merania spĺňa protokol ASCII  o podpore spolupráce programov v riadení počítača.
Zariadenie je funkčne a prakticky dizajnované.

Ovládanie je veľmi jednoduché, čo urýchľuje prácu RTG laboranta , napr. ovládanie kontrolných tlačidiel a integrovaný displej priamo do merača dávky.

VacuDAP - C s displejovou jednotkou

Typ VacuDAP – C, bol vyvinutý pre potreby využitia merania dávky pri RTG vyšetreniach na pojazdných RTG systémoch s C - ramenom.  Zostava merania spĺňa protokol ASCII, o podpore spolupráce programov v riadení počítača.
Obsahuje dvojnásobný počet displejov  fluoro pre zobrazenie dávky okamžitej dávky a intenzity celkovej dávky.

VacuDAP - C Bluetooth®

VacuDAP – C Bluetooth merač dávky bol vyvinutý pre potreby pojazdných systémov, kde by mohlo prísť k obtiažnej inštalácii. Funkčnosť a univerzálnosť bezdrôtového prepojenia ho predurčuje k jednoduchej aplikácii do akéhokoľvek zariadenia s cieľom zvýšiť komfort a účelovosť v získavaní požadovaných informácii.

VacuDAP - C Bluetooth® s integrovaným displejom

VacuDAP – C Bluetooth merač dávky bol vyvinutý pre potreby pojazdných systémov, kde by mohlo prísť k obtiažnej inštalácii. Funkčnosť a univerzálnosť bezdrôtového prepojenia ho predurčuje k jednoduchej aplikácii do akéhokoľvek zariadenia s cieľom zvýšiť komfort a účelovosť v získavaní požadovaných informácii. Inštalácia môže byť prevedená bez potreby akéhokoľvek káblového prepojenia.
Obsahuje dvojnásobný počet displejov fluoro pre zobrazenie dávky okamžitej dávky  a intenzity celkovej dávky.

Užívateľské menu