Digitalizácia RTG pracoviska

Anton / Digitalizácia RTG pracoviska

:: Nepriama digitalizácia CR

CR Chrome

CR Chrome je elementárny digitizér - ľahký, kompaktný, stolový skener, vyvinutý špeciálne pre malé praxe. Presne to, čo hľadáte!

Kontaktujte nás pre vypracovanie Vašej cenovej ponuky, radi Vám pomôžeme integrovať pokrok digitálnych technológií do Vašej praxe.

Fotogaléria

Na stiahnutie

3600

iCR3600 ponúka patentovanú technológiu True Flat Scan Path™, ktorá umožní výnimočnú kvalitu zobrazenia, vysoký výkon a nízke prevádzkové náklady. Ideálny pre súkromné praxe a kliniky, kde iCR3600 spôsobí inováciu zobrazovacieho procesu.

Na stiahnutie

3600M

CR zariadenie so schopnosťou mamografického zobrazenia, snímky s vysokým rozlíšením. iCR3600M  je dostupným a výhodným variantom, ideálny pre diagnostické zobrazovacie centrá a špeciálne kliniky.

Na stiahnutie

3600SF

iCR3600SF je jediným CR zariadením svojho druhu, špeciálne navrhnutým pre malé formáty. Ideálny pre snímkovanie končatín a podiatrické zobrazenia.

http://www.icrcompany.com/Computed-Radiography/3600sf.html

Na stiahnutie

7200

Vďaka jedinečnej technológii Dual Bay CR, umožňujúcej skenovanie dvoch platní v rovnakom čase je iCR7200 najrýchlejším duálnym CR zariadením na svete – ideálne pre veľké nemocnice, kliniky s viacerými RTG pracoviskami  a rušné prevádzky.... 

Na stiahnutie

Vert X

Voľba americkej armády: VertX je najľahšie mobilné CR vážiace iba 50 lb (22,7 kg) - ideálne pre všeobecnú rádiológiu pre vojenské nemocnice,  či iné mobilné účely.

Na stiahnutie

Vmotion

Vmotion je špeciálne vyvinutá CR súprava, určená pre digitálnu konverziu mobilných RTG zariadení  typu GE AMX 4 a 4+. 

http://www.icrcompany.com/component/option,com_hwdvideoshare/Itemid,110/task,viewvideo/video_id,81/

Na stiahnutie

:: Nepriama priama digitalizácia DCR

FusionDCR

Prvé svojho druhu...FusionDCRTM  kombinuje CR technológiu na báze kaziet v integrácii s DR technológiou! Umožní Vám najlepšie využiť oba spôsoby z hľadiska ceny, kvality snímok, flexibility expozície a starostlivosti o pacienta. 

http://www.icrcompany.com/fusion.html

Na stiahnutie

:: Priama digitalizácia DR

Digitálna RTG prevádzka metódou priamej digitalizácie je budúcnosť rádiológie.

ITALRAY DR SOLUTIONSCPI RAD VISION  pre digitálnu rádiografiu môže byť základným kameňom Vášho RTG oddelenia, kde vysoká kvalita RTG snímky je k dispozícii behom niekoľkých sekúnd. Samozrejmosťou je DICOM kompatibilita,  informačný systém a  DICOM PACS pre archiváciu.

Vďaka ITALRAY DR SOLUTIONS a CPI RAD VISION Vaše RTG oddelenie šetrí materiál, čas a zlepšuje starostlivosť o pacientov.
Extrémne vysoké rozlíšenie DR detektorov a ich bezkonkurenčný dynamický rozsah dosahuje predovšetkým zlepšenie kvality obrazu: jemné podrobnosti možno teraz ľahšie identifikovať a skryté ochorenia sú odhalené ihneď. Pokročilá technológia DQE znižuje dávku snímkovaných pacientov, čo je jedna s predností IT DR detektorov.
Všetky ITALRAY DR RIEŠENIA a CPI RAD VISION DR pracujú s vysokou frekvenciou generátora.

CPI RADIOLÓGIA, VÍZIA, TECHNOLÓGIA, PREDSTAVENIE

Ako popredný výrobca generátorov röntgenového žiarenia, inovátor RTG technológii s dlhodobým pôsobením na svetovom trhu, CPI Kanada, predstavuje CPI RAD VISION, prvý sériovo plne integrovaný GRAFICKÝ systém Static &Dynamic pre digitálne zobrazovacie RTG metódy.

CPI RAD VISION je jedinečne navrhnutý technologický systém rádiologmi pre rádiológov, pre každodennú rádiografickú prax, ktorý obsahuje tri základné komponenty: CPI röntgenový generátor, digitálny plochý panel - detektor s technológiou a pracovnú stanicu (Acquisition Workstation)

OBRAZOVÁ KVALITA  
Diagnostická obrazová kvalita je na prvom mieste CPI vývoja a je dosiahnutá triádou vzťahov: Pokročilého Multi - Scalar obrazového, zobrazovacieho softvéru, ktorý obsahuje progresívne obrazové výpočtové filtre s použitím automatického elektronického kontrolného skenovania. V snahe zmenšiť Vašu inštaláciu a RTG aplikáciu sme vyvinuli systém na dosiahnutie čo najmenšej časovej zaťažiteľnosti, kde systém obsahuje upraviteľný APR editovací protokol a algoritmické balíky.

Progresívne aplikácie & klinické upotrebenie

Jedinečný 22" LCD farebný monitor (dotyková obrazovka – voliteľný systém), umožňuje užívateľovi ľahko a intuitívne ovládať užívateľské rozhranie ovládacieho programu a logický usporiadaný prístup k všetkým systémovým funkciám.

Používatelia majú bezproblémový prístup k synchronizačným  APR nastaveniam spolu s progresívnymi výpočtovými nástrojmi propagovať účinnú trpezlivú priepustnosť a diagnostickú obrazovú kvalitu.

DAP meranie dávky na pacientovi

Dávka - manažment nesmie byť nikdy zanedbávaný. Preto CPI RAD VISION sa môže pýšiť  Multiple Dávka monitoringovým softvérom ako napríklad: dávka oblastný produkt (DAP),  expozičný index & odklon index.
DICOM 3.0 sieťové rozhranie umožňuje kompatibilnú komunikáciu RIS & PACS pre pracovný- zoznam, tlač a archiváciu.
CPI RAD VISION je profesionálne navrhnutý systém so schopnosťou  technologicky podporovať ovládanie plochého panela (detektora), ktorý môže byť nakonfigurovaný a kalibrovaný z centralizovaného LCD monitora poskytujúc tak inštalačný program s komplexným a veľmi účinným prístupom.


Systémy obsahujú plug and play rozhranie pre všetky CPI röntgenové generátory: CMP 200 DR a Indico 100 rady.
Založené na klinickej a funkčnej potrebe, CPI poskytne bezkonkurenčné porovnanie nákladov na vlastnenie a prevádzkyschopnosť systému.

CPI RAD VISION používa centralizovaný Error Log softvér, ktorý umožňuje účinnú online podporu a zákaznícku podporu pre všetky  komponenty.
   Tak prečo sa netešiť z jedinečného systému, ktorý je predurčený pre spoľahlivosť s  24 hodinovou podporou služieb.

CPI RAD VISION digitalizácia DR Original   -      Digitalizácia pre každé RTG pracovisko

Na stiahnutie

Systémy priamej digitalizácie spoločnosti ITALRAY

ITALRAY navrhol 5 rôznych typov DR RTG oddelení, pre všeobecnú aj trauma aplikáciu:

     * X FRAME DR-T
     * X FRAME DR-2S
     * X FRAME DR-2T
     * X FRAME DR-U
      * X FRAME DR-M

X FRAME DR - T

X FRAME DR - T je DR systém s jedným plochým panelom, detektorom  pre aplikácie trauma a základné RTG. Skladá sa z multifunkčného vertigrafového stojanu pre digitálny plochý detektor, RTG žiariča, stropného závesu s koľajnicami a mobilného RTG stola (zdvíhanie a 4-way plávajúce, voliteľné príslušenstvo). Toto zariadenie obsahuje viac automatických motorizovaných funkcií, umožňujúcich všetky typy snímkovania: od zvislej expozície (stand-up) hrudníka až po expozície vodorovnej polohy zraneného pacienta na nosidlách.

Fotogaléria

Na stiahnutie

X FRAME DR - 2S

X FRAME DR - 2S je DR systém, s dvoma plochými detektormi, pre aplikácie základnej rádiológie. Skladá sa z pohyblivého stojanu RTG žiariča, vertikálneho  stojanu  pre prvý digitálny plochý  detektor a röntgenový výškovo nastaviteľný  vyšetrovací stôl s 4-way plávajúcou doskou a s druhým plochým digitálnym detektorom. Flexibilita a výkon sú hlavnými atribútmi poskytované týmto RTG systémom, ktorý vďaka dvom plochým detektorom, zvyšuje  produktivitu a optimalizuje Vašu prácu.

X FRAME DR - 2T

X FRAME DR - 2T je DR systém, s dvoma plochými detektormi, pre aplikácie Trauma a základnú rádiológiu. Skladá sa zo stropného závesu, multifunkčného vertigrafového stojanu s prvým digitálnym plochým detektorom a röntgenovým vyšetrovacím stolom (výškovo nastaviteľným, 4-way plávajúcou doskou) z druhým plochým digitálnym detektorom. Kompletný a flexibilný systém pre všeobecné, trauma, expozície hrudníka alebo iné špecializované zobrazovacie aplikácie.

Pomocou voliteľného balíka SYNCHRO FULL sú všetky pohyby robotické, automatické a motorizované s preddefinovanými pracovnými miestami.

Pre snímky celej chrbtice alebo končatiny môže byť X-Frame DR-2T vybavený voliteľným FULL AUT  programom, ktorý automaticky vloží susedné snímky do jednej a tým posunie zobrazovaciu diagnostiku do nového pohľadu zobrazenia snímky.

Na stiahnutie

X FRAME DR - U

X FRAME DR - U je DR systém s jedným plochým panelom s detektorom pre aplikácie základnej rádiológie. Skladá sa z ITALRAY U – multifunkčného ramena a mobilného stola (výškovo nastaviteľný a 4-way plávajúcou doskou ako voliteľné príslušenstvo). ITALRAY U - multifunkčné rameno ponúka vysokú flexibilitu v širokom spektre aktivít, ktoré poskytuje exponovanie poležiačky, vo vzpriamenej polohe a bočné projekcie, to znamená možnosť vykonávať všetky štandardné i mimoriadne snímkovanie pacienta s jedným digitálnym panelom. Je to jednoduchý, kompaktný a ľahko ovládateľný RTG prístroj.

X FRAME DR - M

X FRAME DR - M je DR systém s dvoma plochými prenosnými detektormi  pre všetky druhy RTG vyšetrení. Skladá sa z multifunkčného vertigrafového stojanu, RTG žiariča, stropného závesu s koľajnicami a mobilného RTGTG stola (zdvíhanie a 4-way plávajúce voliteľné príslušenstvo). Toto zariadenie obsahuje dva DR prenosné panely s ktorými môžete narábať ako je Vám potrebné vzhľadom na nekonečnú flexibilitu použitia a umiestnenia detektorov vo snímkovacej miestnosti.

Ľahký a ľahko ovládateľný digitálny panel RTG detektora poskytuje potrebnú slobodu pre zachytenie zložitých, alebo nezvyklých RTG  projekcii a navyše, tento prenosný digitálny röntgenový detektor môže pracovať a komunikovať s jeho základnou softvérovou  stanicou s prepojením káblu, alebo aj bez káblového spojenia prenosu dát ( snímku ).

Skladá sa z multifunkčného vertigrafového stojanu, RTG žiariča, stropného závesu s koľajnicami a mobilného RTGTG stola (zdvíhanie a 4-way plávajúce voliteľné príslušenstvo).

Toto zariadenie obsahuje dva DR prenosné panely s ktorými môžete narábať ako je Vám potrebné vzhľadom na nekonečnú flexibilitu použitia a umiestnenia detektorov vo snímkovacej miestnosti.

Ľahký a ľahko ovládateľný digitálny panel RTG detektora poskytuje potrebnú slobodu pre zachytenie zložitých, alebo nezvyklých RTG  projekcii a navyše, tento prenosný digitálny röntgenový detektor môže pracovať a komunikovať s jeho základnou softvérovou  stanicou s prepojením káblu, alebo aj bez káblového spojenia prenosu dát.


Predstavujeme novinku:   Priama digitalizácia spoločnosti iCRco

iDR

Moderná DR technológia, utesnená hlava skenovacieho mechanizmu, inovovaná technológia  True Flat Scan Path™, ktorá umožní výnimočnú kvalitu zobrazenia, vysoký výkon a nízke prevádzkové náklady. 

Ideálny pre nemocnice a RTG centrá, kde spôsobí inováciu zobrazovacieho procesu. 

http://www.icrcompany.com/Direct-Digital-Radiography/idr.html

Na stiahnutie

iDR Long Bone

Jedinečné DR zariadenie, ktoré umožní snímanie celej chrbtice v jednej expozícii. Cenovo dostupné a spoľahlivé.

Kompletné riešenie pre digitálnu rádiografiu. 

http://www.icrcompany.com/Direct-Digital-Radiography/long-bone-idr.html

Na stiahnutie

:: Príslušenstvo

Tlačiareň RTG filmov

Tlačiareň ifilm Creator ponúka vysokokvalitnú tlač RTG snímok, získaných z CR, DR či iných spôsobov digitálneho zobrazenia. Veľkoformátová, suchá laserová tlač, 320dpi, 100 filmov/hod., formáty 35x43 cm a 20x25 cm.

Fotogaléria

Na stiahnutie

LCD medicínsky monitor

Profesionálny LCD monitor, 2 MP, 20” displej, DICOM konzistentný. 

Fotogaléria

Na stiahnutie

Aplikácia iClarity pre prístup k PACS

Mobilný prístup k Vášmu PACS archívu prostredníctvom iPad či iPhone: iClarity, nový pokrokový medicínsky prehliadač.

Na stiahnutie

Užívateľské menu