Servis RTG techniky

Anton / Služby / Servis RTG techniky

Spoločnoť ANTON s.r.o. zabezpečí široký rozsah špeciálnych technických prác, ako je inštalácia novej RTG techniky, obnovu a modernizáciu existujúceho prístrojového vybavenia Vašej RTG vyšetrovne, osadenie prídavných bezpečnostných prvkov na ochranu pred ionizujúcim žiarením, demontáž či odbornú likvidáciu RTG zariadení. Samostatnou oblasťou, ktorej sa venujeme je údržba a opravy vyvolávacích RTG automatov, v rámci ktorej vykonávame aj pravidelné odborné čistenie vyvolávacích tankov príslušnou chémiou.

Špeciálnou činnosťou našej spoločnosti, s najdlhšou vyše 20 ročnou pôsobnosťou, je spoľahlivé vykonávanie všetkých druhov servisu a údržby RTG techniky prostredníctvom kvalifikovaných a vyškolených subjektov, disponujúcich príslušnými povoleniami Ministerstva zdravotníctva SR v zmysle zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane zdravia, podpore a rozvoja verejného zdravia.

Navyše, našim klientom garantujeme pri zakúpení ponúkanej techniky technickú pomoc "z prvej ruky", nakoľko investujeme do absolvovania pravidelných školení technikov na vykonávanie servisu a predaja našich  produktov priamo vo výrobnom závode. Samozejmosťou je bezplatné odborné poradenstvo v oblasti ponúkanej RTG techniky a príslušenstva pre našich klientov.

Takže u nás sa starostlivosť o Vašu techniku predajom nekončí.

Užívateľské menu