Služby

Spoločnosť ANTON s.r.o. pre Vašu veterinárnu prax zabezpečí:

  • dodávku a odbornú montáž RTG techniky a príslušenstva
  • záručný aj pozáručný servis
  • modernizáciu existujúceho prístrojového vybavenia Vašej RTG vyšetrovne
  • posúdenie vyradenia techniky, demontáž a odbornú likvidáciu zdrojov inizujúceho žiarenia
  • dodávanie RTG filmov a chémie
  • vyvolávacie automaty a ich údržbu
  • RTG príslušenstvo (Lizholmove cony, zosiľovacie fólie, RTG kazety,..)
  • ochranné prvky pred ionizujúcim žiarením (zástery,rukavice, clony,štíty...)
  • všetky druhy opráv RTG techniky, preventívne prehliadky
  • odborné poradenstvo

Užívateľské menu