Nepriama priama digitalizácia DCR

Anton / Digitalizácia RTG pracoviska / Nepriama priama digitalizácia DCR

FusionDCR

Prvé svojho druhu...FusionDCRTM  kombinuje CR technológiu na báze kaziet v integrácii s DR technológiou! Umožní Vám najlepšie využiť oba spôsoby z hľadiska ceny, kvality snímok, flexibility expozície a starostlivosti o pacienta. 

http://www.icrcompany.com/fusion.html

Na stiahnutie

Užívateľské menu