Čistenie vyvolávacích automatov

Anton / Vyvolávacie RTG automaty / Čistenie vyvolávacích automatov

Čo znamená chemické čistenie vyvolávacieho automatu?

Ide o jednu z činností pravidelnej údržby, keď sa vyvolávacie tanky vyprázdnia a  vyčistia  sa manuálne a chemicky, za pôsobenia špeciálnej, k tomuto účelu vyrobenej, čistiacej chémie, ktorá je zahrnutá v cene čistenia.

Prečo Váš vyvolávací  automat potrebuje chemické čistenie?

Zanedbaním údržby a čistenia automatu sa zvyšuje riziko produkcie nekvalitných RTG snímok a pravdepodobnosť zlej stability vyvolávacieho procesu.  Následkom sú poruchy činnosti automatu, preťažovanie transportu RTG filmu, zanesenie mechaník prístroja a jednotlivých komponentov nečistotami. Ochranné obvody následne spôsobujú "ERROR", čo obmedzuje ďalšie používanie automatu.

Pravidelným chemickým čistením a s tým súvisiacou odbornou prehliadkou vyvolávacieho automatu môžete výrazne predĺžiť jeho životnosť, kvalitu a stabilitu RTG vyvolávacieho procesu.

Čo zahŕňa chemické čistenie:

Odkrytovanie vyvolávacieho automatu, demontáž , manuálne čistenie, chemické čistenie, pridanie špeciálnej chémie na čistenie, kontrolu a nastavenie vyvolávacích hodnôt, nastavenie čerpania regenerácie, nastavenia teplôt vývojky a ustaľovača, čistenie aparátu sušenia RTG filmov,  kontrolu interných  rozvodov vody vyvolávacieho automatu, montáž a zakrytovanie vyvolávacieho  automatu.

Cena za výkon tejto služby zahŕňa okrem uvedených prác a materiálu aj cestovné náklady.

Ako často je potrebné?

Chemické čistenie odporúčame zabezpečovať v pravidelných intervaloch aspoň 4x ročne. Zabezpečíte tak  udržanie výkonu Vášho vyvolávacieho automatu, výrazne predĺžite  jeho životnosť a kvalitu procesu vyvolávania RTG snímok.

Kedy sa naposledy čistil Váš vyvolávací automat?

Užívateľské menu