Vyvolávacie automaty pre dentálne RTG filmy

Anton / Vyvolávacie RTG automaty / Vyvolávacie automaty pre dentálne RTG filmy

Extra-XProcessor (Tmavá komora) Mk 4

  • Môže vyvolávať všetky rozmery dentálnych filmov od veľkosti  0 (22x35mm) intraorálnepo RTG snímku lebky (24x30cm)
  • Dry-to-Dryza 260 sekúnd
  • Táto verzia ma zabudovaný elektrický obvod ktorý umožňuje zapojiť v prípade záujmu regeneračnú pumpu.

Extra-XEProcessor (Tmavá komora)

  • Môže vyvolávať všetky rozmery dentálnych filmov od veľkosti  0 (22x35mm) intraorálnepo RTG snímku lebky (24x30cm) 
  • Dry-to-Dryza 260 sekúnd
  • Bez možnosti zapojenia regenerácie chémie

Stojan

Vhodný pre: Extra-X, X-tender and Extra-XE. 

Intra-XProcessor (Darkroom) Mk4

  • Môže vyvolávať všetky rozmery dentálnych filmov od veľkosti  0(22x35mm) do veľkosti 4 (57x76mm)
  • Dry-to-Dryza 260 sekúnd

Poznámka:

Endo prerušenie - príslušenstvo  (veľkosť 2, 30x40mm) dovoľuje vytiahnutie intraorálneho filmu z automatu (mokrého) po uplynutí 130 sekúnd (po ustaľovači).Pre všetky typy.

Užívateľské menu