Elektrické revízie

Anton / Služby / Elektrické revízie

Elektrické revízie

ANTON s.r.o. zabezpečí elektrické a mechanické revízie na RTG technike odberateľa podľa STN 332000-6 a Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a STN 331610, ČES 330394.

Užívateľské menu