Prevenívne odborné prehliadky

Anton / Služby / Prevenívne odborné prehliadky

 Zabezpečujeme  preventívne odborné prehliadky (POP) na RTG zariadeniach a na  všetkých druhoch zdravotníckych prístrojov a ponúkneme Vám následné riešenia odstránenia zistených nedostatkov na RTG prístroji.

V rámci POP na RTG zariadeniach  zrealizujeme :

 1. kontrolu mechanických pohybov a posuvov
 2. kontrolu konektorových spojení
 3. kontrolu všetkých ovládacích prvkov
 4. kontrolu ochranných vodičov
 5. kontrolu VN. obvodov
 6. nastavenie skiagrafických parametrov
 7. kontrolu čistoty a vyčistenie krytov na  nedostupných miestach
 8. kontrolu celistvosti signálnych a elektrických káblov
 9. kontrolu a premazanie mechanických komponentov
 10. nastavenie koncových spínačov
 11. kontrolu vyvolávacieho procesuUžívateľské menu