Východzie skúšky

Anton / Služby / Východzie skúšky

Pre spustenie Vášho novo inštalovaného RTG zariadenia do prevádzky  zabezpečíme vykonanie odbornej východzej skúšky  oprávnenými revíznymi technikmi.

V prípade akýchkoľvek zistení anomálií je výhodou možnosť realizácie okamžitého servisného zásahu technikom našej spoločnosti s cieľom odstrániť poruchu bez nutnosti ďalšej odstávky prístroja.

Ďalej zabezpečujeme elektrické a mechanické revízie  a preventívne odborné prehliadky na všetkých druhoch RTG prístrojov.

Užívateľské menu